انجمن فتوشاپ
اکشن Areia برای فتوشاپ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن فتوشاپ (http://4psd.ir)
+-- انجمن: ابزارها کاربردی فتوشاپ (/Forum-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE)
+--- انجمن: اکشن (/Forum-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86)
+--- موضوع: اکشن Areia برای فتوشاپ (/Thread-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-Areia-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE)اکشن Areia برای فتوشاپ - شاهین سمیع عادل - 19-05-2013 11:15 PM

[تصویر:  Areia.jpg]
اکشن فوق را از لینک زیر دانلود نمایید