انجمن فوتوشاپ
اینفوگرافیک ۴۰ لوگوی معروف با پیام‌های پنهان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن فوتوشاپ (http://4psd.ir)
+-- انجمن: مقالات و آموزش ها (/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: مقالات و مطالب مفید (/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF)
+--- موضوع: اینفوگرافیک ۴۰ لوگوی معروف با پیام‌های پنهان (/Thread-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DB%B4%DB%B0-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86)اینفوگرافیک ۴۰ لوگوی معروف با پیام‌های پنهان - شاهین سمیع عادل - ۱۰۴۸_۱۱ص۳۰UTC ۱۰۴۸_۱۱ص۳۰UTC

                         تصویر: //4psd.ir/pu/uplaod/ingographi_logo_1.jpg_2464                       


منبع : زومیت